Bewonersvereniging WoonSpraak

Je wilt een goed onderhouden energiezuinige woning, in een groene en goed onderhouden buurt, zonder geluidsoverlast van buren. WoonSpraak is de belangenbehartiger van alle huurders van Woongroen in de gemeente De Bilt.

Belangenbehartiger
De huurdersorganisatie behandelt de gezamenlijke belangen van alle huurders van Woongroen in de gemeente De Bilt: de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoudsbeleid, het afhandelen van reparatieverzoeken en dergelijke. In een overeenkomst met Woongroen is precies vastgelegd over welke onderwerpen de huurdersorganisatie meepraat, adviseert of meebeslist.

Lidmaatschap 1e jaar gratis

Inschrijven is wel nodig, je bent niet automatisch lid. Lid zijn van WoonSpraak kost na het 1e jaar € 6,- per jaar (€ 0,50 per maand). Dit bedrag wordt maandelijks met de huur geïnd.