Dit is Woongroen

Woongroen is als betrouwbaar verhuurder actief in de gemeenten De Bilt en Zeist. In de kernen Austerlitz, Bilthoven, De Bilt, Den Dolder, Groenekan, Hollandsche Rading, Huis ter Heide, Maartensdijk, Westbroek en Zeist verhuren we ruim 13.000 woningen.

We zorgen voor betaalbare woningen in de gemeenten De Bilt en Zeist voor mensen met een krappe beurs. Met maatwerk waar de buurten om vragen. Want thuisvoelen, dat doe je niet alleen in huis, maar ook in je buurt. Daarom werken we met wijkteams die ‘hun’ wijk goed kennen, dichtbij en persoonlijk. Dit doen we met een team van ongeveer 120 deskundige medewerkers die zich elke dag met enthousiasme inzetten voor onze huurders.

Onze missie

Als woningcorporatie zetten we ons voor betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben, in wijken waar mensen prettig kunnen wonen.

Onze visie

Woongroen wil met haar woningen en dienstverlening voor haar (toekomstige) bewoners mee bewegen op maatschappelijke ontwikkelingen en de lokale opgave. Daarbij richt Woongroen zich op woningen met een goede kwaliteit in leefbare wijken. Woongroen werkt daarvoor nauw samen met maatschappelijke partners.

Pijlers Woongroen

Hieronder staan de pijlers van ons beleid. Op deze pijlers willen we als organisatie herkend worden:

1. Beschikbaarheid

De sociale voorraad blijft minimaal behouden (ultimo 2022) en groeit met 885 woningen (tot 2030). In De Bilt met 375 woningen en in Zeist met 510 woningen. 

De woningvoorraad middenhuur blijft minimaal behouden en groeit tot circa 600 woningen (in 2030). In De Bilt met 190 woningen en in Zeist met 410 woningen. Het doel is om middeninkomens te huisvesten en de doorstroming vanuit de sociale voorraad te stimuleren door voorrang te geven aan huurders van Woongroen.

2. Betaalbaarheid

Betaalbaarheid sociale voorraad
Onze basis is het huisvesten van mensen met een laag inkomen. Wij houden daarom onze sociale huurwoningen betaalbaar, circa 70% van de sociale voorraad heeft een huurprijs tot de 2e aftoppingsgrens.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid jongerenwoningen
Jongeren kunnen steeds moeilijker aan een woning komen. Daarom heeft Woongroen minimaal 930 woningen beschikbaar voor jongeren in de leeftijd tot 23, 28 en 30 jaar.

3. Duurzaamheid en kwaliteit

Woongroen investeert in duurzaamheid om de energievraag van woningen te beperken en op deze manier de betaalbaarheid te verbeteren. Door investeringen in een duurzame woningen reduceren we de uitstoot van CO2. 

Duurzaamheid vertalen we ook naar een woningvoorraad die goed is onderhouden:

  • Onze woningen hebben gemiddeld energielabel A in 2030.

  • Eind 2028 heeft Woongroen geen woningen met energielabel E, F en G. Uitzonderingen hierop zijn woningen die aangemerkt zijn voor sloop(/nieuwbouw) en woningen met een monumentenstatus.

4. Leefbaarheid

Woongroen realiseert gemengde buurten en wijken door verscheidenheid van woningtype, huurprijsniveaus en de benodigde voorzieningen aan te bieden. Zo werken we aan en bevorderen daarmee een sociale en leefbare woonomgeving met de begrippen schoon, heel en veilig als uitgangspunt. We werken samen met maatschappelijke partners door problemen te signaleren. Woongroen zorgt ervoor dat bewoners ondersteuning van zorg en welzijn krijgen, onder andere door een ‘warme’ overdracht. We zijn zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig in onze buurten en wijken.

5. Bewoner - dienstverlening - klantstrategie

Bij Woongroen draait alles om onze bewoners, onze belangrijkste drijfveer. We verlenen onze diensten snel en in één keer goed. Onze aanpak combineert digitale efficiëntie met persoonlijk contact, afgestemd op de behoeften van bewoners en voorzien van gemak. We luisteren naar onze klant en bieden betrouwbare, persoonlijke dienstverlening, dichtbij in wijk of buurt. Onze processen zijn efficiënt en transparant. Daarvoor werken we continu aan verbeteringen, gericht op de wensen van onze bewoners.

Bovenstaande pijlers geven niet alleen richting aan ons beleid, maar ook aan onze communicatie, aan ons gedrag als organisatie en aan ons individuele gedrag.

Kwaliteit

Wij leveren graag een goede kwaliteit van dienstverlening. Dit is één van de redenen waarom Woongroen lid is van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH).

Meer informatie