Voorwaarden huurverlaging 2023

  1. Je woont in een sociale huurwoning. Op kamers wonen geldt niet.

  2. Je huurt op 1 maart 2023 van Woongroen.

  3. Jouw kale huur is hoger dan € 577,91 per maand. Dit is de huur zonder servicekosten.

  4. Je kreeg niet eerder een huurverlaging voor huurders met een laag inkomen.

  5. Jouw (gezamenlijk) inkomen is maximaal de inkomensgrens. Inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee.

Er zijn verschillende inkomensgrenzen. Bedragen zijn gelijk of lager dan.

  • Eenpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd: € 24.840 per jaar

  • Meerpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd: € 32.370 per jaar

  • Eenpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd: € 26.430 per jaar

  • Meerpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd: € 35.150 per jaar

Om zelf een huurverlaging aan te vragen stuur je een brief aan info@woongroen.nl. De Woonbond maakte een voorbeeldbrief die je kunt gebruiken. Ook vind je op de website van de Woonbond meer informatie over welke bewijstukken je mee moet sturen.

Goed om te weten:
Jouw inkomensdaling moet al ten minste 6 maanden duren, voordat je het verzoek tot huurverlaging indient. En ben je ná 1 maart 2023 in je woning komen wonen? Dan kom je niet in aanmerking voor huurverlaging.


Je ontvangt binnen 3 weken na ontvangst van de aanvraag een reactie van ons. Wordt jouw aanvraag voor huurverlaging goedgekeurd? Dan gaat de huurverlaging in op de 1e dag van de 2e maand, nadat je de aanvraag deed. Bijvoorbeeld: je doet de aanvraag op 1 juni, dan gaat de huurverlaging in op 1 augustus.

Met een lagere huur krijg je misschien minder huurtoeslag
Geef jouw nieuwe huur en jouw eventueel gewijzigde inkomen door aan de Belastingdienst/Toeslagen. Jouw huurtoeslag wordt dan eventueel aangepast, zodat je later geen navordering krijgt. Je kunt dit digitaal doen op de website van de Belastingdienst. Hier kun je ook een proefberekening maken. Wij geven jouw nieuwe huurprijs na de eenmalige huurverlaging ook door aan de Belastingdienst.

Rol Huurcommissie
Wij zetten ons in om iedereen tijdig en juist te informeren. Neem met vragen gerust contact met ons op. We denken graag met je mee. Het kan gebeuren dat er een geschil ontstaat tussen een huurder en Woongroen. Bijvoorbeeld als je onterecht geen huurverlaging aangeboden krijgt. Of als je een afwijzing ontvangt op basis van een eigen verzoek na een inkomensdaling. Komen wij er samen niet uit? Je kunt je dan bij de Huurcommissie melden.