Het meest eenvoudig was om steeds aan een schoonmaakbedrijf opdracht te geven om vervuilingen op te ruimen. Maar dat zou bewoners alleen maar stimuleren om zeker niet zorgvuldig met de openbare ruimte in een woongebouw om te gaan. Daarom is het FAIRbeleid ingevoerd. Bij dit beleid komt het er op neer dat het principe 'de vervuiler betaald' wordt gehanteerd.

Het FAIRbeleid werpt in de praktijk zijn vruchten af. Wanneer dit beleid consequent wordt toegepast, zien we dat vervuilingen door bewoners nauwelijks meer voorkomen. Bewoners letten er zelf op en spreken elkaar er desnoods op aan. Immers, wanneer ze dit niet doen ontvangen zij een rekening voor wangedrag van medebewoners. Daarnaast worden bewoners trots op hun woongebouw en durven zij visite weer met een gerust hart te ontvangen.