De Geschillenadviescommissie
De Geschillenadviescommissie geeft advies bij klachten van huurders van NabijWonen en Woongroen. De manier waarop deze commissie werkt, is beschreven in de folder Geschillenadviescommissie. Je kunt deze afhalen bij één van de deelnemende woningcorporaties of onderaan deze pagina downloaden.

Commissieleden
De Geschillenadviescommissie bestaat uit 3 personen; 1 onafhankelijke voorzitter en 2 leden. Eén lid is voorgedragen door de gezamenlijke huurdersorganisaties. Het andere lid is benoemd door de deelnemende woningcorporaties. De voorzitter is voorgedragen door de leden. De commissie krijgt ondersteuning van een secretaris. De commissieleden zijn onafhankelijk en werken niet bij de deelnemende corporaties.

Secretariaat
Voor vragen kun je terecht bij het secretariaat van de Geschillenadviescommissie. Het secretariaat is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 – 16.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur via 088 505 38 00. Of stuur een e-mail aan gac@woongroen.nl.

Downloads