Tips

  • Geef jouw verhuizing tijdig door aan de gemeente, energie- en waterleverancier en andere organisaties.

  • Tijdens de eindinspectie worden de meterstanden genoteerd. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze meterstanden aan jouw energie- en waterleverancier.

  • Ontvang je huurtoeslag? Dan is het belangrijk dat je de wijzigingen in jouw woonsituatie doorgeeft aan de Belastingdienst.

Handig hulpmiddel: de verhuischecklist

Opzeggen huur

Je kunt de huur elke (werk)dag van de maand opzeggen. De opzegtermijn is minimaal 1 maand. Een voorbeeld: als je de huur per 15 april wilt beëindigen, dan moet dit uiterlijk 15 maart bij ons bekend zijn. Valt de einddatum van het huurcontract in het weekend of op een feestdag? Dan wordt deze verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Het opzeggen van de huur kan op de volgende manieren:

  • Online opzeggen: kies onderaan deze pagina voor 'direct de huur opzeggen'.

  • Schriftelijk opzeggen: vermeld in jouw e-mail of brief het adres van jouw huidige huurwoning, je nieuwe adres, telefoonnummer en de datum waarop je de huur wilt opzeggen. Stuur jouw e-mail aan info@woongroen.nl. Of geef jouw brief af aan onze balie of stuur hem op naar: Woongroen, Postbus 135, 3700 AC Zeist.

Nadat wij jouw huuropzegging hebben ontvangen, krijgt je van ons een e-mail of brief met de exacte einddatum van de huur. Tot en met deze datum moet je huur betalen. Verder staat in het bericht ook wanneer de voor- en eindinspectie zijn ingepland.

Let op: voor zorggebouwen, Maatschappelijk Ontroerend Goed (MOG) en Bedrijfs Ontroerend Goed (BOG) kan de opzegtermijn langer zijn. Dit staat dan in het contract vermeld.

Je kunt je altijd bedenken

Je houdt altijd de mogelijkheid om vier weken voor de geplande opzegdatum jouw opzegdatum met 5 werkdagen te wijzigen. Uiterlijk een maand van tevoren moeten we de precieze datum weten.


Eerder opzeggen? Graag! Vijf verhuisdozen per week cadeau

Jij geeft ons meer tijd om een nieuwe huurder te vinden. En het vergroot jouw kans om spullen als gordijnen, zonnewering of laminaat over te doen aan de volgende bewoner.

Elke week dat je eerder opzegt dan de voorgeschreven maand, ontvang je een tegoedbon voor 5 verhuisdozen. Deze lever je in bij de Gamma in Zeist. Twee maanden van tevoren opzeggen betekent dus 20 verhuisdozen gratis!


Voorinspectie

Binnen 7 dagen na de huuropzegging komt er een opzichter bij je langs. Tijdens deze voorinspectie loop je samen met onze opzichter de woning door. Hij legt in een rapport vast welke herstelwerkzaamheden je eventueel moet uitvoeren om jouw woning in goede staat aan ons op te leveren op de laatste huurdag.

In het rapport staat een opgave van de geschatte kosten. Dit zijn kosten die we bij je in rekening brengen als je de herstelwerkzaamheden niet (goed genoeg) hebt uitgevoerd bij de oplevering van de woning.

Je ondertekent samen met de opzichter het rapport en je ontvangt hiervan een kopie.


Eindinspectie

Op de laatste huurdag is de eindinspectie. Dit noemen wij de oplevering. In de huurovereenkomst is vastgelegd dat je jouw woning (en bijbehorende tuin en berging) bij het verlaten in goede staat, leeg en bezemschoon oplevert. In de checklist huuropzegging staat wat je moet doen.

Tijdens de eindinspectie loopt de opzichter nogmaals samen met jou de woning door. Het is aan jou om ervoor te zorgen dat de opzichter alle ruimtes kan inspecteren. Kruipruimte, vlieringen, enzovoorts zijn toegankelijk. Hij controleert of je de herstelwerkzaamheden uit het rapport van de voorinspectie hebt uitgevoerd. Niet uitgevoerd werk of niet goed uitgevoerd werk is, zoals gezegd, helaas voor jouw rekening.

Tijdens de eindinspectie lever je de sleutels in bij de opzichter. Je mag de sleutels niet in de brievenbus van ons kantoor doen of aan de nieuwe huurder geven.


Overname

Laat het ons meteen weten wanneer je weet dat je gaat verhuizen. Wij raden je aan om minimaal 6 weken aan te houden. Wij zoeken dan zo snel mogelijk een nieuwe huurder. Dat heeft voordelen voor jou. Je kunt met de nieuwe huurder afspraken maken over de overname van bijvoorbeeld gordijnrails, gordijnen of vloerbedekking. Als de nieuwe huurder bij ons bekend is, dan zorgen wij dat deze contact met je opneemt voor een bezichtiging van de woning. Je kunt dan gelijk afspraken maken over een eventuele overname.

De nieuwe huurder is niet verplicht om de spullen van je over te nemen. Soms komt het voor dat de nieuwe huurder nog niet bekend is. De opzichter bepaalt of je bepaalde zaken mag achterlaten totdat er een nieuwe huurder is. Zodra deze bekend is, nemen we contact met je op om afspraken te maken. Als de nieuwe huurder jouw spullen niet wil overnemen, krijg je 1 tot 3 werkdagen de tijd om de woning leeg te halen.


Zelf aangebrachte veranderingen

Wanneer je in jouw woning veranderingen hebt aangebracht met toestemming van Woongroen, vallen deze onder het zogenoemde ZAV-beleid. Je kunt deze bij jouw verhuizing achterlaten, tenzij met jou - bij de aanvraag - andere afspraken zijn gemaakt. De opzichter controleert of de aangebrachte veranderingen voldoen aan de eisen die bij de aanvraag zijn gesteld. In sommige gevallen krijg je een vergoeding voor de veranderingen. Je mag er ook voor kiezen om de ZAV, in overleg met ons, te verwijderen. De eventuele gevolgschade en het herstellen in goede staat is voor jouw rekening.


Asbest

In woningen met een bouwjaar van voor 1994 is mogelijk asbest aanwezig. Bijvoorbeeld in zeil of vloerbedekking. Bij iedere woning, die gebouwd is vóór 1994, wordt bij een mutatie een asbestinventarisatie uitgevoerd. Tenzij Woongroen dit in de afgelopen drie jaar al heeft gedaan.

Asbest is niet schadelijk zolang je dit niet zelf verwijdert of beschadigt. Houd hier rekening mee bij herstelwerkzaamheden.

Twijfel je of er in of bij jouw woning of schuurtje asbesthoudend materiaal aanwezig is? Neem dan meteen contact op met Woongroen. Wij laten door een asbestdeskundige onderzoeken of het inderdaad om asbest gaat. Wij betalen dit onderzoek. En we zorgen voor professionele verwijdering van het asbest. Ook de kosten voor het veilig verwijderen nemen wij op ons.

Indien je een besmetting veroorzaakt door asbesthoudend materiaal zelf te (laten) verwijderen, dan zijn de saneringskosten helaas voor jouw rekening.

Onderhoudsabonnement

Bij huuropzegging stopt het onderhoudsabonnement automatisch. Verhuis je naar een andere woning van Woongroen? Dan kun je opnieuw een onderhoudsabonnement aanvragen.

Huur opzeggen

Hoe eerder je de huur opzegt, hoe groter de kans is dat er een nieuwe huurder is gevonden voordat je de woning verlaat. We raden je aan om minimaal 6 weken aan te houden. Je hebt dat de mogelijkheid om een deel van de inboedel te laten overnemen door de nieuwe huurder.

Direct de huur opzeggen

Handig! Gratis verhuispakket te leen bij Kringloop Zeist

Het pakket bevat 20 verhuisdozen, 5 verhuisdekens, een steekwagen en een ‘hondje’ om te helpen bij het verplaatsen van meubels. Het lenen van het verhuispakket is gratis en beschikbaar voor iedereen in Zeist en omstreken.

Meer informatie