Belangenbehartiger
De huurdersorganisatie behandelt de gezamenlijke belangen van alle huurders van Woongroen in de gemeente Zeist: de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoudsbeleid, het afhandelen van reparatieverzoeken, enzovoort. In een overeenkomst met Woongroen is precies vastgelegd over welke onderwerpen de huurdersorganisatie meepraat, adviseert of meebeslist.

Meer weten?
Actief worden in jouw bewonerscommissie, jouw straat of buurt of in de huurdersorganisatie van Woongroen in de gemeente Zeist? Kijk op de website van HuurdersPlatform Seyst voor meer informatie en de contactgegevens.