Maximaal 3 jaar
De wet Tijdelijke Huurkorting biedt ons de mogelijkheid om huurders die het financieel moeilijk hebben tijdelijk een steuntje in de rug geven. En zo bijvoorbeeld huurachterstand en huisuitzetting voorkomen. Je vraagt zelf de tijdelijke huurkorting bij ons aan. Als je hier recht op hebt geldt de huurkorting maximaal 3 jaar. Daarna gaat de huur weer terug naar het oude niveau.

Voorwaarden

Alleen in bijzondere situaties heb je recht op een tijdelijke huurkorting. Er zijn strenge voorwaarden aan het krijgen van de tijdelijke huurkorting. Bijvoorbeeld dat je op zoek gaat naar extra inkomen of andere woonruimte. Ook moet je elk half jaar jouw inkomensgegevens laten zien. Is jouw inkomen gestegen? Dan stopt de huurkorting meteen.

Deze regeling geldt alleen voor huurders met een sociaal huurcontract. Huurders van een vrije sector huurwoning kunnen een beroep doen op de woonkostentoeslag van de gemeente, via de Regionale Sociale Dienst.

Aanvragen
Denk jij in aanmerking te kunnen komen voor huurkorting? Vraag de tijdelijke huurkorting schriftelijk aan. Dat mag per mail via info@woongroen.nl. Noteer 'Aanvraag huurkorting' als onderwerp. Of stuur een brief naar Woongroen, afdeling Verhuur, Postbus 135, 3700 AC in Zeist.