Bij overlijden behoudt de achterblijvende medehuurder het recht op de woning. Samenwonenden zonder registratie moeten aantonen dat zij een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Dat kan door het overleggen van een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit blijkt dat jouw partner al minimaal 2 jaar op het adres ingeschreven staat.

Wanneer is er sprake van inwoning?

In andere gevallen is sprake van inwoning. Een inwonende medebewoner kan geen aanspraak maken op de woning en moet uit de woning vertrekken, voordat je de woning verlaat. Je moet de woning bij huuropzegging immers leeg achterlaten. Dit geldt ook voor inwonende familieleden, tenzij er sprake is van een zorgrelatie tussen jou en het inwonende familielid.

Contract wijzigen


Aanvraag inwoning gemeente Zeist
Wij krijgen regelmatig een verzoek of iemand in de woning mag intrekken. Iemand komt dan in de woning wonen zonder dat hij/zij medehuurder wordt. Meld het ons als er iemand bij je komt inwonen. Daarnaast moet de inwoner zich bij de gemeente laten inschrijven op het adres.

Aanvraag inwoning gemeente De Bilt
Ben je huurder in de gemeente De Bilt en komt iemand bij jou inwonen? Dan moet je eerst een Akkoordverklaring inwoning invullen en laten ondertekenen door Woongroen. Alleen met dit formulier kan degene die bij jou gaat wonen zich bij de gemeente De Bilt inschrijven op jouw adres.

Akkoordverklaring inwoning De Bilt

Opzegging medehuurderschap

Als de huurovereenkomst op naam van 2 huurders staat en 1 van beide vertrekt, moet de vertrekkende huurder afstand doen van de woning. Hier kun je een afstandsverklaring downloaden, invullen en aan ons opsturen.

Afstandsverklaring