Overlast

Overlast van buren kan voor vervelende situaties zorgen. Daarom is het belangrijk om samen snel tot een oplossing te komen.

Iedereen die buren naast, boven of onder zich heeft, hoort weleens geluiden. Als dat gewone leefgeluiden zijn, is dat helemaal niet erg. Ook als de muziek een keer wat harder staat vanwege een feestje is dat meestal geen probleem.

Als je regelmatig last hebt van het geluid of vervuiling of zelfs vernieling, kan dit jouw woonplezier verstoren.


Het begint met een paar basisregels:

 • Maak kennis met je (nieuwe) buren.

 • Laat jouw huisdieren niet loslopen op de galerijen en/of portieken. Ruim eventuele ‘ongelukjes’ meteen op.

 • Post, folders en kranten neem je mee naar huis of gooi je in de papierbak.

 • Breng je huisvuil meteen naar de vuilcontainer en zet het niet eerst voor de deur of op jouw galerij.

 • Houd gangen, hallen, liften en galerijen schoon. Gebruik gemeenschappelijke ruimtes niet als opslag- of werkplaats.

 • Zet geluid van radio, tv, muziekinstallatie of computer niet te hard, zeker niet na 22.00 uur.

 • Luidruchtige klussen doe je zoveel mogelijk overdag (niet ’s ochtends vroeg en ’s avonds na 22.00 uur). Is dit niet mogelijk? Bespreek dit dan met jouw buren.

 • Vertel je buren van tevoren dat je een feestje geeft (of nodig je buren uit).

 • Gooi geen vuilnis of voedsel naar buiten. Je nodigt zo ongedierte en ratten uit.

Als iedereen zich aan deze basisregels houdt, kun je met elkaar prettig, schoon en veilig wonen.

Afval

Grof vuil of tuinafval hoort niet op straat of bij een vuilcontainer. Je kan jouw grofvuil gratis wegbrengen naar:

Gemeente De Bilt
Milieustraat, Weltevreden 22 in De Bilt.
Wil je grof afval, grofvuil, elektrische apparaten en oud ijzer laten ophalen in de gemeente De Bilt? Maak hiervoor rechtstreeks een afspraak met de inzamelaar PreZero via 088 102 33 40.

Gemeente Zeist
Recyclingstation, Zandbergenlaan 22 in Huis ter Heide.
Wil je grofvuil laten ophalen in de gemeente Zeist? Dan moet je een afspraak maken bij RMN. Voor ophalen betaal je € 20,-. Mogelijk kun je deze kosten terugkrijgen via de Geld Terug Regeling.

Ken jij jouw buren?

Maak kennis met de buren voor een goede verstandhouding.
Ervaar je overlast van jouw buren? Wacht dan niet te lang en zet de eerste stap om dit met elkaar te bespreken. Soms weten de buren niet dat zij overlast veroorzaken.

Denk aan jouw buren

Tips voor een goed gesprek met jouw buren

 • Vraag altijd of het gesprek uitkomt. Maak anders een afspraak.

 • Wacht niet te lang met het gesprek. Irritaties kunnen snel groter worden als je er niet over praat.

 • Ga niet praten als je boos bent. Als je rustig bent, kunt je veel beter een gesprek voeren.

 • Leg uit waarom je overlast ondervindt en wat de gevolgen voor jou zijn.

 • Klaag niet alleen, maar probeer samen tot een oplossing te komen.

 • Vraag of de buren ook overlast hebben van jou.

 • Probeer duidelijke afspraken te maken en schrijf ze op voor later.

 • Oplossingen ontstaan vaak als beide partijen elkaar een beetje tegemoet komen.

 • Het grootste deel van de overlastproblemen wordt opgelost door er samen over te praten. Sommige overlastsituaties zijn niet makkelijk op te lossen. Het vinden van een oplossing kost dan meer tijd.

Zie je op tegen een gesprek? Een brief schrijven kan dan een uitkomst zijn. Schrijf deze met een vriendelijke toon en niet beschuldigend. Vraag of jouw buur contact met jou wil opnemen.


Buurtbemiddeling kan de oplossing zijn

Helpt praten niet, reageren jouw buren agressief of durf je geen contact te zoeken?
Laat het niet oplopen en schakel buurtbemiddeling van MeanderOmnium in.

Getrainde vrijwilligers (de buurtbemiddelaars) luisteren naar beide partijen en begeleiden je om samen het conflict op te lossen. Deze bemiddeling is gratis.

Bel (030) 267 77 87. Of stuur een e-mail naar buurtbemiddeling@meanderomnium.nl.

Meer informatie

Melding openbare ruimte

Zie je iets waardoor jouw woonomgeving niet meer veilig, netjes of toegankelijk is?

Geef dit door aan de gemeente De Bilt via 030 228 94 11. Of via de website.
Geef dit door aan de gemeente Zeist via 14 030. Of via de website.

Jouw melding kan gaan over bijvoorbeeld afval, groen, overlast, straatmeubilair en speeltoestellen, verkeer en bestrating, straatverlichting, riolering en water, (dode) dieren, eikenprocessierups, ratten of illegaal grondgebruik.

Onveilige situatie

Is er sprake van ernstige overlast, drugs, criminaliteit of voel jij je bedreigd? Bel dan de politie via 0900 88 44, of 112 als de situatie spoedeisend is.

Overlast melden bij Woongroen

Helpt een gesprek of een brief en buurtbemiddeling niet om de overlast op te lossen? Of worden gemaakte afspraken niet nagekomen? Meld de overlast dan schriftelijk bij Woongroen.

Op deze manier kunnen wij jouw klacht registreren en vastleggen in een dossier. In een later stadium kan dit belangrijk zijn. Bijvoorbeeld bij het maken van verdere afspraken en, in het uiterste geval, bij het voeren van een eventuele procedure tegen de overlastveroorzaker.

Overlast melden

Ervaar je overlast? Hier kan de melding worden doorgegeven.

Melding doorgeven

Woongroen neemt je melding serieus. De wijkconsulent beoordeelt of we jouw klacht in behandeling nemen. Wij kijken daarbij naar de omvang en het soort overlast. Wij doen dat vertrouwelijk en in overleg met jou. Vaak schakelen wij MeanderOmnium in bij overlastmeldingen. Soms werken we samen met de politie of maatschappelijk werk. Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling.

Blijft de overlast hierna nog doorgaan? Blijf jou klachten schriftelijk bij ons melden en houdt een logboek bij. Zonder jouw schriftelijke meldingen kunnen wij geen dossier opbouwen. Het kan ook zijn dat we stoppen met de bemiddeling. Dat hangt af van de ernst van de klacht. En de mogelijkheid om het probleem op te lossen.


Naar de rechter

Wanneer het niet lukt om door bemiddelen tot een oplossing te komen, starten wij in het uiterste geval een gerechtelijke procedure. Meestal duren procedures lang en is de uitspraak niet te voorspellen. In de tussentijd zal de sfeer eerder slechter dan beter worden.

In Nederland kan niemand zomaar uit zijn/haar huis worden gezet. De klachten moeten niet alleen ernstig zijn, maar ook te bewijzen. Vandaar het belang van jouw schriftelijke meldingen en ander bewijsmateriaal, bijvoorbeeld foto’s. Alleen de rechter kan een huurovereenkomst ontbinden en een vonnis voor ontruiming uitspreken.