We verbeteren en verduurzamen 254 huurwoningen in de wijk De Leijen in Bilthoven . Eind maart 2023 startte de voorbereiding voor dit project 'De Kwartieren'. In juni 2023 maakten het projectteam, klankbordgroep en bewoners kennis met elkaar tijdens 2 zonnige 'Meet & Greet' middagen. Eind mei 2024 zijn de buitenwerkzaamheden aan het eerste blok gestart. Na de bouwvakantie begint Trebbe met de binnenwerkzaamheden. De uitvoering gaat zeker 2 jaar duren.

Uitvoering project verbeteren en verduurzamen

In de projectvoorbereiding onderzocht aannemer Trebbe welke maatregelen nodig zijn om het wooncomfort van de 254 woningen te verbeteren. Het projectplan voor De Kwartieren bestaat uit twee verschillende soorten werkzaamheden: groot onderhoud en woningverbetering met energiebesparende maatregelen. In februari 2024 is het draagvlak van minimaal 70% gehaald. Ruim 94% van alle bewoners stemde in met het voorgesteld projectplan.

Deze woningen vallen onder project De Kwartieren:

  • Bakemakwartier 1 – 8

  • Berlagelaan 51 – 91 (oneven nummers)

  • Dudokkwartier 1 – 37

  • Friedhoffkwartier 1 – 28

  • J. Romankwartier 1 – 14

  • J. van Campenkwartier 1 – 32

  • Kromhoutkwartier 1 – 32

  • P. de Swartkwartier 1 – 31

  • P. Noorwitskwartier 1 – 37

  • P. Postkwartier 1 – 14