Het gaat om de woningen aan de Jacoba van Beierenlaan 2 t/m 36 bis (even) en Ridderschapslaan 1 t/m 43 (oneven) en 22 t/m 56 (even). Voor deze woningen worden de plannen opnieuw ontwikkeld.

Aanvankelijk wilde Woongroen alle woningen aan de Cornelis Schellingerlaan, Jacoba van Beierenlaan en Ridderschapslaan slopen. Daarvoor had de gemeente de monumentenstatus van de woningen (een paar blokjes uitgezonderd) opgeheven. Twee landelijke stichtingen – die zich inzetten voor het behoud van monumenten – maakten bezwaar tegen het besluit van de gemeente.

Inmiddels is er met deze stichtingen een compromis afgesproken. De woningen aan de Cornelis Schellingerlaan blijven staan. Dat geldt ook voor een paar blokjes aan de Ridderschapslaan. Op het kaartje hieronder zie je wat blijft (blauw) en wat weggaat (grijs).

Sociaal Statuut en Stadsvernieuwingsurgentie

Voor de woningen die gesloopt worden en worden vervangen gelden deze uitgangspunten:

  • we beloven dat alle huurders met een vast huurcontract in de wijk kunnen blijven wonen.

  • woonlasten van de huurders mogen bij nieuwbouw niet hoger worden, dus woonlasten blijven gelijk of worden lager.

  • de wijk moet het rustige, groene en ruime karakter behouden.

  • bij nieuwbouw komen er qua type vergelijkbare woningen terug  en nieuwbouw moet mooi aansluiten bij de bestaande bouw.

Basis Sociaal Statuut

Meld je aan om het laatste nieuws over de herontwikkeling Griffensteijn in jouw inbox te ontvangen.

Aanmelden nieuwsbrief herontwikkeling Griffensteijn

Planning

Met de gemeente Zeist voeren we overleg over de stijl en uitstraling van deze nieuwbouwwoningen. Ook het aantal woningen dat we terugbouwen, bespreken we met de gemeente. Dit vraagt tijd en aandacht. Aan het begin van volgend jaar organiseren wij een bijeenkomst om bewoners te informeren over deze plannen. 

Meer informatie en contact

Heb je vragen? Stel ze gerust aan Erica Steehouder, projectconsulent.
Mail naar info@woongroen.nl. Of bel 088 505 38 00.