Na een bouwtijd van tien maanden is het hoogste punt bereikt in de bouw van de 27 appartementen Bosgaarde Zeist. De appartementen zijn bestemd voor de sociale verhuur door Woongroen en maken onderdeel uit van Bosgaarde. Dit is een grotere ontwikkeling in Kerckebosch Zeist waar naast de appartementen ook 30 koopwoningen gerealiseerd worden.

Bosgaarde een fijne plek voor iedereen

Bosgaarde wordt gerealiseerd in Kerckebosch Zeist. Kerckebosch is gelegen in Zeist-Oost en wordt al sinds 2006 vernieuwd. Bosgaarde is het sluitstuk van deze herstructurering en bestaat uit 30 koopwoningen en 27 sociale huurappartementen, naar een ontwerp van SVP Architectuur en Stedenbouw. Belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp zijn de groene, bosachtige omgeving, verbinding en de hoge kwaliteit en uitstraling van de gebouwen. RROG Stedenbouw en Landschap maakte het ontwerp voor de gebiedsinrichting. Bosgaarde is straks een licht glooiend gebied met ruimte voor de natuur en ontmoeting.

Arjan Hogenboom, directeur bij Trebbe: “In Bosgaarde bouwen we samen aan geluk. Het wordt een hele prettige leefomgeving waar relevante maatschappelijke thema’s een plek krijgen. Een duurzaam thuis voor iedereen in een klimaatadaptieve, natuurinclusieve omgeving waar sociale verbinding wordt gestimuleerd. Ook ben ik trots op de mensen die zich iedere dag weer inzetten om deze fijne leefomgeving te realiseren.”

Bosgaarde; een nieuw hoogtepunt

Trebbe verkreeg de opdracht voor Bosgaarde Zeist vanuit een aanbesteding, uitgeschreven door Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch en Woongoed Zeist. De bouw van de sociale huurappartementen startte eind 2022. Met het bereiken van het hoogste punt, wordt de ruwbouwfase afgerond. In een jaar tijd is de parkeerkelder gerealiseerd en staat het casco van het appartementencomplex. Naast dat het gebouw nu eigenlijk ‘staat’, is ook het metselwerk al bijna op hoogte. Dit betekent dat dit jaar de gevels van het appartementencomplex zich onthullen, zodra de steigers gaan zakken.

Met het afronden van de ruwbouw, wordt ook het startschot gegeven voor de afbouw. Dit betekent dat de werkzaamheden in het appartementencomplex van start gaan. De verwachting is dat de 27 sociale huurappartementen rond april 2024 opgeleverd worden. Tegen die tijd kunnen geïnteresseerden via WoningNet reageren.

Project Bosgaarde medio 2024 klaar

Naast de sociale huurappartementen worden er ook koopwoningen in Bosgaarde gerealiseerd. Inmiddels zijn alle woningen verkocht en de bouw hiervan startte begin 2023. Ook deze woningen komen boven op een parkeerkelder. De parkeervoorziening is gereed ook de casco’s van de woningen staan. Aansluitend start dan ook de afwerking van de woningen. Naar verwachting wordt de laatste woning in het 1e kwartaal van 2024 opgeleverd. Na oplevering van de woningen en appartementen start Trebbe met de gebiedsinrichting. Naar verwachting rondt Trebbe Bosgaarde medio 2024 af.

Wijkvernieuwing Kerckebosch Zeist

De gemeente Zeist en Woongroen werken samen aan het levensloopgeschikt maken van deze wijk. Nieuwe of verbeterde voorzieningen staan in een bosrijke wijk waarin 1.000 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types worden werden ontwikkeld, waaronder 58 vrije kavels. Voor de uitvoering van de plannen richtten de gemeente en Woongoed Zeist de Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch (WOM) op.