Het gaat om de woningen aan de:

  • Nicolaas Beetslaan 14 t/m 34 (even), in totaal 11 woningen. De woningen staan op de Monumentenlijst.

  • Johan de Meesterstraat 9 t/m 21

  • Panweg 10 t/m 20. De woningen staan op de Monumentenlijst.

  • Dijnselweg 2 t/m 16 en 38 t/m 48. De woningen staan op de Monumentenlijst.

Planning

  • Op 10 februari 2020 was er een startbijeenkomst samen met de aannemer.

  • In oktober 2021 organiseerden we een ‘koffie in de wijk’ bijeenkomst. We spraken met bewoners over het renovatieproject. Bewoners kwamen goed voorbereid langs voor een kop koffie, kennismaking en een praatje over hun woonwensen.

Na intensief en regelmatig overleg met de monumentencommissie en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is er na lange tijd, in samenwerking met de bewonersklankbordgroep, een plan uitgewerkt. Dit plan is aangevraagd en er is een vergunning voor verleend. Helaas is het vergunde plan door de tijd heen financieel niet meer haalbaar gebleken vanwege stijgende bouwkosten, hogere rentelasten en het vervallen van subsidies.

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar financiële mogelijkheden om een ​​nieuw duurzaam plan te ontwikkelen.

Meer informatie en contact

Heb je vragen? Stel ze gerust.
Mail naar info@woongroen.nl. Of bel 088 505 38 00.