Bijna 2 jaar geleden werd een flat aan de Weegschaal in Bilthoven zwaar beschadigd door een gasexplosie. De bewoners werden plotsklaps thuisloos en moesten na tijdelijke opvang verhuizen naar een andere woning. Na uitgebreid onderzoek naar de meest geschikte aanpak voor deze locatie, besloten we om nieuwbouw te realiseren. Dit biedt tevens de mogelijkheid om 8 extra woningen toe te voegen.

Eerst bewoners, daarna toekomstplan
In de periode na de explosie ging onze aandacht eerst naar de bewoners die opgevangen moesten worden, en het vinden van andere permanente huisvesting. Daarna kostten de sloopwerkzaamheden en schadeafwikkeling met verzekeraars veel tijd. We zijn blij dat we nu plannen kunnen gaan ontwikkelen voor een nieuw flatgebouw.

Planning nieuwbouwproject
We zijn gestart met de onderzoeken die nodig zijn voordat we bij de gemeente het nieuwbouwplan kunnen indienen. In maart en april 2024 wordt rondom de flat een bodemonderzoek gedaan. Eind 2023 hebben we opdracht gegeven voor een ecologisch onderzoek naar de vogels en vleermuizen die er (kunnen) verblijven. Dit onderzoek wordt in het voor- en najaar van 2023 uitgevoerd. Pas daarna kan toestemming aangevraagd worden voor sloop. is nu gestart en zal ongeveer een jaar duren. Dit betekent dat de sloop van de restanten van de flat op zijn vroegst begin 2025 uitgevoerd worden. We verwachten in de loop van 2025 te kunnen beginnen met de nieuwbouw die ruim een jaar zal duren.

Vervangen houten schutting
De restanten van het beschadigde flatgebouw herinneren oud-bewoners en omwonenden nog dagelijks aan de heftige gebeurtenis in 2022. Omdat het nog enige tijd duurt voordat we de flat mogen slopen, gaan we de uitstraling aanpakken. De houten schutting die er nu staat wordt dit voorjaar vervangen door een groen bouwhek met plantenbakken. Dit hek kan ook tijdens de sloop en nieuwbouw blijven staan.