In het voorjaar van 2022 werd een flat aan de Weegschaal in Bilthoven zwaar beschadigd door een gasexplosie. De bewoners werden plotsklaps thuisloos en moesten na tijdelijke opvang verhuizen naar een andere woning. Na uitgebreid onderzoek naar de meest geschikte aanpak voor deze locatie, besloten we om nieuwbouw te realiseren. Dit biedt tevens de mogelijkheid om 8 extra woningen toe te voegen.

Eerst bewoners, daarna toekomstplan

In de periode na de explosie ging onze aandacht eerst naar de bewoners die opgevangen moesten worden, en het vinden van andere permanente huisvesting. Daarna kostten de sloopwerkzaamheden en schadeafwikkeling met verzekeraars veel tijd. Inmiddels is er een 1e schetsontwerp voor een nieuw flatgebouw.

Planning sloop-nieuwbouw

Procedure vergunning nieuwbouw

  • Nu: onderzoeken afgerond, toets gemeente

  • Najaar 2024: principeakkoord gemeenteraad

  • Voorjaar 2025: Omgevingsvergunning

Planning sloop

  • Najaar 2024: afronding ecologisch onderzoek naar het eventuele verblijf van vogels en vleermuizen

  • Eind 2024-begin 2025: ontheffing Provincie voor sloop

  • Voorjaar 2025: eerst mogelijke start sloop

Planning nieuwbouw

  • Start najaar 2025

  • Oplevering eind 2026

Inloopavond: presentatie 1e schetsontwerp

Op maandag 8 juli 2024 waren omwonenden welkom om tijdens een inloopavond kennis te nemen van het 1e schetsontwerp van het nieuwe gebouw. Ook deelden we informatie over de nieuwe flat en de voorlopige planning voor de vergunning, sloop en nieuwbouw.

Poster impressie
Poster impressie 2

Houten schutting vervangen
Omdat het nog enige tijd duurt voordat we de flat mogen slopen, is de uitstraling aangepakt. De houten schutting die er stond is in mei 2024 vervangen door een bouwhek met plantenbakken. Dit hek kan ook tijdens de sloop en nieuwbouw blijven staan. Het groen wordt onderhouden in samenwerking met medewerkers van Reinaerde.

20240618_125454_resized