Er komt een nieuw appartementengebouw in Nijenheim de Grift, naast flat de Grift. Het nieuwe plan bestaat uit 44 huurwoningen. De gemeente Zeist zorgt voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom flat De Grift en de nieuwbouw. Deze herinrichting van de openbare ruimte is onderdeel van de herinrichting van de wijk de Grift.

In 2009 is hiervoor het bestemmingsplan gewijzigd. Het realiseren van een plan was toen niet haalbaar. Nu is in samenwerking met bouwer/ontwikkelaar Heilijgers een plan uitgewerkt dat wél haalbaar is. Het nieuwe gebouw, dat goed aansluit bij de bestaande flat, is een ontwerp van architect Joost van Ettekoven. We hebben de omgevingsvergunning inmiddels ingediend.
 
De bestaande parkeerplaats van flat de Grift wordt uitgebreid en gaat opnieuw ingericht worden, zodat er voldoende parkeerruimte is voor de nieuwe bewoners. Het gebouwontwerp en het omgevingsplan kwam in samenspraak met de omwonenden en Werkgroep Natuurlijk Zeist-West tot stand.

De planning is dat de omgevingsvergunning in mei 2024 onherroepelijk is en de bouwuitvoering in juni 2024 start. De oplevering wordt eind 2025 verwacht.

Voorlopige planning

Planuitwerking 

april – oktober 2023 

Indienen aanvraag omgevingsvergunning 

november 2023 

Omgevingsvergunning verstrekt na 6 weken ter inzage 

april / mei 2024 (verwacht)

Start inrichting bouwterrein en verplaatsen voetbalkooi 

september 2024

Start bouw 

oktober 2024 

Oplevering 

1e kwartaal 2026

Meld je aan om het laatste nieuws over de nieuwbouw Nijenheim in jouw inbox te ontvangen.

Aanmelden nieuwsbrief nieuwbouw Nijenheim


Meer informatie en contact

Heb je vragen? Stel ze gerust aan Jan van Wiggen, projectmanager.
Mail naar nieuwbouw-nijenheim@woongroen.nl. Of bel 088 505 38 00.