Het woningtekort is ook in De Bilt groot en zal naar verwachting de komende tijd nog flink oplopen. Er is extra inzet nodig om het woningaanbod te vergroten en wachtlijsten te verkleinen.

Tijdelijke woningen als tussenoplossing
Omdat nieuwbouw ontwikkelen soms wel 10 jaar duurt, werkt de gemeente De Bilt met Woongroen aan een tussenoplossing met tijdelijke woningen.
Daarmee kan een brede groep woningzoekenden versneld een woning krijgen.

Het gaat om sociale huurwoningen voor groepen die in de huidige markt weinig kans hebben, zoals starters, statushouders en spoedzoekers.

Twee locaties - ongeveer 90 woningen
De gemeente stelt de locaties de Kwekerij (bij gemeentehuis) en Berlagelaan beschikbaar en zorgt voor inrichting van het gebied waarbij groen, verkeer en veiligheid goed aansluiten.
Woongroen wordt eigenaar en verhuurder van de tijdelijke woningen die 10 jaar blijven staan.

In maart 2024 organiseert de gemeente twee informatiebijeenkomsten voor omwonenden.

Kijk voor meer informatie en antwoord op veel gestelde vragen op de website van gemeente De Bilt: Tijdelijke woningen gemeente De Bilt | Gemeente De Bilt