Het Tuinstraatkwartier is een groene wijk met een grote sociale samenhang. De 179 sociale huurwoningen zijn aan vernieuwing toe. In samenspraak met gemeente De Bilt en de bewonerscommissie Tuinstraatkwartier hebben we een plan voor verbetering en vernieuwing ontwikkeld.

Het toekomstplan biedt een gevarieerd aanbod van voldoende goede en betaalbare huurwoningen. Met ruimte voor diverse woonwensen, inkomens en leeftijden. En aandacht voor de goede en kenmerkende elementen van de woonwijk.

Nieuwe start

Het project kent al een lange geschiedenis. In het voorjaar van 2021 hebben we een nieuwe start gemaakt. De omvangrijke investering die nodig was voor het toen voorliggende concept plan stond namelijk niet in verhouding tot de gewenste en benodigde meerwaarde.

Twee deelprojecten

In februari 2023 is het besluit genomen dat op de plek van de 108 duplexwoningen nieuwbouw komt. En dat alle 71 eengezinswoningen gerenoveerd worden. In september 2023 is de renovatie van de eengezinswoningen gestart. Naar verwachting leveren we woningen in oktober 2024 weer op.

2 juni 2023

Informatiebrochures verbeterplan eengezinswoningen

Bewoners van de eengezinswoningen in het Tuinstraatkwartier ontvingen de informatiebrochure van het verbeterplan van hun woning.
Via een persoonlijke aanpak met een gesprek thuis en maatregelen voor hulp, gaan we de bewoners zoveel mogelijk ontzorgen.
Bij voldoende draagvlak kan Salverda Bouw in september 2023 van start gaan met de werkzaamheden.

3 typen woningen, 3 informatiebrochures:

Brochure Meidoornpad en Tuinstraat

Brochure Jasmijnstraat 39 t/m 53 en Lathyrusstraat

Brochure Jasmijnstraat 3 t/m 37