Het voormalige V&D warenhuis aan de 1e Hogeweg 19 gaat binnenkort een nieuwe toekomst tegemoet. Op deze locatie worden straks ongeveer 175 huurwoningen (sociaal en middenhuur) gebouwd, verdeeld over vier losse gebouwen. De kelder onder het gebouw blijft behouden en wordt een parkeergarage.

De toekomstige woningen worden eigendom van Wooongroen. De invulling van de begane grond moet nog nader bepaald worden. Het streven is om de aanvraag voor omgevingsvergunning voor het eind van dit jaar in te dienen en halverwege 2024 te starten met de sloop.

Rob Wassenberg, directeur-bestuurder Woongoed Zeist: “Na jarenlange leegstand en onderzoek van verschillende bestemmingen, ligt er nu een haalbaar plan voor de nieuwe bestemming van de oude V&D. Dat is goed nieuws. Op de 1e plaats natuurlijk voor de mensen die hier straks een fijn thuis vinden. En daarnaast voor de omwonenden en ondernemers in de buurt. Het gaat om circa 175 woningen, waarvan ongeveer 1/3 sociale huurwoningen en 2/3 middenhuur-woningen. De woningen variëren van circa 30 tot 90 m2 bruto vloeroppervlak. Samen met alle betrokken partijen kijken wij ernaar uit om van de V&D locatie een prettige woonomgeving te maken.”

Blijf op de hoogte

Meer informatie is te vinden op www.eerstehogeweg19.nl. Hier kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden voor een digitale nieuwsbrief om automatisch op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.