Skip to content

Woonfraude

Helaas signaleren wij regelmatig dat een woning niet door de ingeschreven huurder wordt bewoond. Of dat een woning wordt gebruikt voor andere activiteiten dan wonen. Wij pakken onrechtmatig gebruik van woningen en onder(ver)huur actief aan en vragen ook jouw hulp daarbij.

Help ons woonfraude aan te pakken!

Vermoed je woonfraude? Heb je het gevoel dat er iets niet klopt? Geef het aan ons door. Wij nemen elke melding serieus. Sociale huurwoningen zijn schaars in onze regio. Daarom vinden we het belangrijk dat onze woningen zo eerlijk mogelijk verdeeld worden en bij mensen terecht komen voor wie ze bedoeld zijn. Na jouw melding starten we direct een onderzoek om gegevens te verzamelen die kunnen wijzen op woonfraude. Daar betrekken we ook de gemeente, politie en andere instanties bij. Uiteraard gaan wij strikt vertrouwelijk om met jouw informatie.

Wat is woonfraude?

Mensen denken bij woonfraude vooral aan wietteelt, kamerverhuur, bedrijfsvoering, leegstand of ander onrechtmatig gebruik van de woning. Minder bekend is dat onderverhuren van de woning aan een familielid of vriend ook woonfraude is. Een huurder wil bijvoorbeeld een gescheiden familielid of een studerend neefje helpen. Volkomen begrijpelijk, toch is dat niet toegestaan. Ook als iemand het grootste deel van de tijd ergens anders verblijft, bijvoorbeeld elders samenwoont of veel in het buitenland verblijft, is dat in strijd met de huurovereenkomst.

Voorbeelden van woonfraude

 • Degene die op het huurcontract staat woont zelf niet of nauwelijks in de woning. Meestal wordt de woning dan bewoond door kinderen, familieleden of kennissen.

 • De hoofdhuurder heeft de woning onderverhuurd en heeft zelf een andere woning.

 • Bij het verkrijgen van de woning heeft de hoofdhuurder valse toewijzingsgegevens verstrekt.

 • Woningruil met een andere huurwoning zonder onze toestemming.

 • Kamers in de woning worden verhuurd (kan ook als vakantieverblijf) zonder onze toestemming.

 • De woning wordt gebruikt als opslagplaats of bedrijfsruimte.

 • De woning wordt gebruikt voor illegale activiteiten (prostitutie, hennepteelt en andere overtredingen van de Opiumwet).

Consequenties van woonfraude

Blijkt uit ons onderzoek dat er bewust sprake is van woonfraude, dan spreken wij de hoofdhuurder aan. Die krijgt dan in sommige gevallen nog de kans om de situatie terug te brengen hoe het moet zijn. Verandert de huurder niets, dan kan de bewoner zelf de huur opzeggen en zo onkosten besparen. Weigert de huurder mee te werken, dan starten wij een gerechtelijke procedure om de huurovereenkomst te ontbinden. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de huurder.

Een negatieve signalering bij WoningNet kan onderdeel zijn van de aanpak van woonfraude. Dit betekent dat de betreffende huurder 3 tot 5 jaar niet op aanbod van beschikbare huurwoningen kan reageren.

In alle gevallen van woonfraude krijgt de huurder geen positieve verhuurdersverklaring meer. Deze schriftelijke verklaring kan een nieuwe verhuurder vragen voordat een woning wordt toegewezen. In de verklaring staat de geschiedenis van de huurder in een vorige huurperiode.

Tips om woonfraude te herkennen

Deze signalen kunnen wijzen op onrechtmatig gebruik van een woning:

 • Er is nooit iemand in de woning te zien.

 • Of er zijn juist steeds wisselende, onbekende mensen in de woning.

 • De brievenbus is vol of wordt bijna nooit geleegd.

 • Of de brievenbus wordt regelmatig geleegd, maar door verschillende (onbekende) personen die gelijk weer weg gaan.

 • Bezoek vertrekt vaak weer na een paar minuten.

 • Bewoners vermijden contact met buren.

 • Verhuizen gebeurt op vreemde tijdstippen, bijvoorbeeld in de nacht.

 • Er brandt nooit licht in de woning.

 • De gordijnen van de woning zijn altijd dicht of de ramen zijn afgeplakt.

 • Er komen vreemde geluiden of er komt een vreemde lucht uit de woning.