Wanneer kun je huisbewaring aanvragen?

 • Als je voor langere tijd naar het buitenland of buiten de regio gaat. Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie.

 • Als je elders op proef gaat samenwonen (maximaal 6 maanden).

 • Als je in detentie moet.


Wanneer kun je geen huisbewaring aanvragen?

 • Er mag de afgelopen 5 jaar geen huisbewaring zijn geweest.

 • Bij huurachterstand.

 • Bij problemen met overlast.

 • Bij een tijdelijk huurcontract.

 • Wil de huisbewaarder de woning onderverhuren? Dan kun je geen huisbewaring aanvragen.


Wat regel je zelf?

 • Draag zelf een huisbewaarder voor. De huisbewaarder is minimaal 18 jaar, heeft geen zelfstandige huur- of koopwoning en staat bij ons niet in negatieve zin bekend.

 • Je wijst een contactpersoon aan (die in Nederland woont), die wij in geval van nood kunnen bereiken.

 • Tijdens de huisbewaringsperiode blijf je zelf verantwoordelijk voor de huurbetalingen aan Woongroen en het onderhoud.

 • Je bent verplicht je bij de gemeente uit te schrijven wanneer je langer dan 8 maanden niet op jouw adres verblijft.

 • Je zorgt er zelf voor dat je de huisbewaringsovereenkomst met de huisbewaarder tijdig en op de juiste manier opzegt. Woongroen is hier niet verantwoordelijk voor.


Goed om te weten over huisbewaarderschap

 • Je blijft tijdens jouw afwezigheid verantwoordelijk voor de afspraken die in de huurovereenkomst staan.

 • De huisbewaarder moet zich inschrijven bij de Basisregistratie Personen van de gemeente.

 • De huisbewaarder moet zich bij ons kunnen legitimeren.

 • Je mag aan de huisbewaarder geen hogere vergoeding in rekening brengen dan de totale huur die jij betaalt aan Woongroen.

Hoe lang mag huisbewaring?

Huisbewaarderschap mag voor een periode van minimaal 3 maanden en maximaal 1 jaar. In geval van samenwonen mag dit maximaal 6 maanden. Aan het einde van de huisbewaringsperiode moet je binnen 7 dagen na terugkomst aantonen dat je weer bent teruggekeerd naar jouw eigen woning. Na het huisbewaarderschap heeft de huisbewaarder geen recht op de woning of op vervangende woonruimte. je zorgt er zelf voor dat de huisbewaarder uw woning verlaat en dat jij weer in de woning woont.

Aanvullende voorwaarden

 • Je vraagt geen overname- of bemiddelingskosten.

 • Bij het ondertekenen van de huisbewaringovereenkomst, teken je ook een (voorwaardelijke) huuropzegging. Als je binnen dat jaar terugkeert in jouw woning, dan trek je deze weer in. Dit doe je persoonlijk bij ons op kantoor, niet later dan 1 dag nadat het huisbewaarderschap eindigt. Als je de huuropzegging niet op tijd intrekt, dan beëindigen wij jouw huurovereenkomst automatisch na de opzegtermijn van 1 maand. Deze termijn gaat in op de dag na het einde van het huisbewaarderschap. Je moet de woning dan uiterlijk op de einddatum leeg en schoon opleveren. Dit geldt ook als je besluit de woning te verlaten.