Welke kosten zijn gedekt?

Als je deelneemt aan het ontstoppingsfonds zijn alle kosten van verstoppingen binnenshuis gedekt. Een uitzondering hierop is als de verstopping het gevolg is van nalatigheid van de huurder of oneigenlijk gebruik van de leidingen (bijvoorbeeld frituurvet door de gootsteen spoelen). In dat geval worden de kosten op de huurder verhaald.

Melden van een verstopping

Een afspraak maken om de verstopping te laten verhelpen doe je bij RRS Riool Reinigings Service via de website van RRS of bel 0800 099 13 13.

Aanmelden

Ook handig