Skip to content

Verzekeringen

Schade in of rondom jouw woning is erg vervelend. En het oplossen van de schade kost ook nog eens tijd en geld. Daarom is het belangrijk dat je goed verzekerd bent. Wij adviseren je om in ieder geval een verzekering af te sluiten voor Wettelijke Aansprakelijkheid en Inboedel.

Woongroen heeft een opstalverzekering voor jouw woning afgesloten
Deze verzekering dekt schade aan de woning (opstal) die ontstaat door brand, vandalisme, ontploffing, blikseminslag en storm. Niet alle schade wordt door deze verzekering gedekt. Kringen in jouw plafond of op de muur als gevolg van een waterlekkage zijn bijvoorbeeld voor jouw eigen risico.

Zelf afsluiten: een inboedelverzekering
In jouw huis staat vaak voor duizenden euro’s aan spullen: geluidsinstallatie, keukenapparatuur, computer, meubilair, televisie. Maar ook kleding en boeken. Je staat er niet altijd bij stil hoeveel bezit je hebt opgebouwd. Door inbraak, water of brand kun je veel schade oplopen.

Een inboedelverzekering dekt de schade aan jouw spullen in huis. De hoogte van de vergoedingen, eigen risico en dekking verschilt sterk tussen de verzekeringsmaatschappijen. Kies daarom niet direct de goedkoopste verzekering, maar vergelijk de dekking van de verschillende polissen. Je kunt je ook laten adviseren door een verzekeringstussenpersoon.

Waterschade (inboedel)
Waterschade kan ontstaan door lekkage of een gesprongen leiding. Woongroen repareert zo snel mogelijk het gebrek waardoor de lekkage wordt verholpen. Vaak is er wel sprake van zogenaamde gevolgschade. Bijvoorbeeld aan schilderwerk of behang. Een uitgebreide inboedelverzekering dekt deze gevolgschade door waterschade. Let daar dus op als je een inboedelverzekering afsluit.

Woongroen is alleen aansprakelijk als de schade voorzienbaar was of als we nalatig zijn geweest. Voorzienbaar betekent dat wij hadden kunnen verwachten dat de schade op korte termijn zou ontstaan en dat wij het gebrek niet hebben verholpen. Nalatig zijn we als we bijvoorbeeld niet reageren op een reparatieverzoek, waardoor een lekkage langer duurt dan noodzakelijk en dit tot meer schade leidt.

In de winter kunnen de leidingen kapot vriezen. De schade die hierdoor ontstaat wordt vaak niet gedekt door jouw inboedelverzekering. Voorkom daarom bevriezing.

Zelf afsluiten: aansprakelijkheidsverzekering
Naast het afsluiten van een inboedelverzekering is het heel verstandig om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Zo ben je verzekerd wanneer jij (of één van jouw gezinsleden) onopzettelijk schade veroorzaakt aan de huurwoning.

De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade wanneer je, een gezinslid of zelfs jouw huisdier schade veroorzaakt bij een ander. Die 'ander' houdt in: de verhuurder en de woning die je huurt. Bij het bewust aanbrengen van schade geldt deze verzekering uiteraard niet. Controleer wel altijd de voorwaarden: sommige verzekeraars vergoeden geen onopzettelijke schade aan een huurwoning.

Let op:
Schade door brand kan door jouw schuld zijn ontstaan. Net als andere schade aan de woning. Je bent dan aansprakelijk voor de veroorzaakte schade. Het is daarom belangrijk dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebt. Let hierbij ook op een dekking voor (brand)schade.