Skip to content

Klacht dienstverlening

Je hebt een klacht over onze dienstverlening, onze producten of misschien heb je een probleem met één van onze medewerkers. Dat vinden wij heel vervelend. Jouw klacht proberen we uiteraard graag te verhelpen. Bovendien kan jouw klacht een waardevolle tip voor ons zijn om het een volgende keer anders te doen.

Steffie legt uit…
De website Wonen.Steffie.nl legt op een eenvoudige manier uit wat je kunt doen met een klacht over het onderhoud of de huurprijs. Je leert bijvoorbeeld wanneer je de Huurcommissie kunt vragen jouw huur of klacht te laten controleren.


Vind je dat wij jou niet correct behandeld hebben? Of heb je andere verwachtingen van onze dienstverlening? Bespreek jouw klacht met één van onze medewerkers, zoals de opzichter of wijkbeheerder. Of bel onze Klantenservice via 088 505 38 00. Leidt dit niet tot een oplossing? Dan kun je het beste de volgende stappen nemen:

Stap 1: via Woongroen

1a. Meld jouw klacht via onderstaande knop 'Klacht indienen', per mail (info@woongroen.nl) of stuur ons een brief (Postbus 135, 3700 AC Zeist). Leg uit waarom en/of over wie je ontevreden bent

1b. Ben je niet tevreden bent met ons antwoord of oplossing? Dien jouw klacht dan schriftelijk in bij de directie van Woongroen.

1c. De directie neemt de klacht in behandeling en nodigt je – indien nodig – uit voor een gesprek. Nadat de klacht ontvangen is, ontvang je een schriftelijke reactie van de directie.

Klacht indienen

Wij behandelen uitsluitend klachten die rechtstreeks bij ons gemeld worden. Woongroen reageert niet op berichten op bijvoorbeeld klacht.nl.

Stap 2: via de Geschillenadviescommissie of Huurcommissie

Heb je stap 1a tot en met 1c volledig doorlopen? En ben je nog steeds niet tevreden over de afhandeling van jouw klacht door Woongroen? Alleen dan kun je een klacht indienen bij de onafhankelijke Geschillenadviescommissie.

De Geschillenadviescommissie kan jouw klacht niet altijd in behandeling nemen. Bijvoorbeeld wanneer je nog niet schriftelijk een klacht hebt ingediend bij Woongroen of de rechter jouw klacht behandelt.

Ben je het niet eens met (de verhoging van) de huurprijs? Of ben je het niet eens met de servicekosten die je moet betalen? Dan kun je terecht bij de Huurcommissie. Na de uitspraak van de Huurcommissie kun je eventueel nog naar de kantonrechter.

Goed om te weten: jouw klacht kan niet door zowel de onafhankelijke Geschillenadviescommissie en de Huurcommissie in behandeling genomen worden. Zie het reglement.


Stap 3: via de Huurcommissie

Over het advies van de Geschillenadviescommissie kun je niet meer in discussie met de Geschillenadviescommissie. Ben je ontevreden over het advies? Dan kun je naar de Huurcommissie. Of naar de kantonrechter.


Stap 4: via Commissie Governancecode Woningcorporaties

Ben je na stap 1 tot en met 3 nog niet tevreden? Dan kun je de gang van zaken voorleggen aan de Commissie Governancecode. Die toetst vervolgens of één van de beginselen uit de Governancecode is geschonden.