Achtergrond
De Maatschappelijke Adviesraad bestaat uit een divers gezelschap Zeistenaren wat betreft kennis, achtergrond, leeftijd en buurt. De Maatschappelijke Adviesraad bestaat sinds 2017 en heeft op dit moment 8 leden. Dit zijn: Darell Letsoin, Edith Hageman, Frits Koster, Jacob-Jan Mossel, Martin Smit, Saskia Nieuwenhuizen, Thijs Kurstjens en Wil Verbiezen.

De Maatschappelijke Adviesraad behartigt de maatschappelijke belangen van de samenleving aangaande de missie, visie en strategie van Woongroen. Daarbij gaat het niet om de huurdersbelangen. De huurdersorganisaties van Woongroen – HuurdersPlatform Seyst en WoonSpraak – behartigen de belangen van onze huurders. Adviezen van de Maatschappelijke Adviesraad worden ter informatie aan de huurdersorganisaties aangeboden.

De Maatschappelijke Adviesraad komt 4 tot 6 keer per jaar bij elkaar. De leden verbinden zich voor maximaal 4 jaar aan de Maatschappelijke Adviesraad, met de mogelijkheid tot een verlenging.

Maatschappelijke Adviesraad 2024

Inspirerende adviezen
De Maatschappelijke Adviesraad levert Woongroen vaak nieuwe, buiten ons gezichtsveld liggende, inzichten op die we kunnen toepassen om onze maatschappelijke taken beter te kunnen vervullen. De adviezen worden in veel gevallen geheel of gedeeltelijk overgenomen.

Zo heeft de Maatschappelijke Adviesraad ons geadviseerd een integraal duurzaamheidsbeleid op te stellen en maatschappelijk partners te vertellen wat we wel en niet doet op dit vlak. We hebben vervolgens beleid opgesteld en de financiële mogelijkheden voor duurzame investeringen in de woningen verkend. Een ander advies in het kader van duurzaamheid is het afwegingskader voor keuzes omtrent mogelijke warmtebronnen (om woningen te voorzien van duurzame warmte) voorzien van verschillende invalshoeken. Ook dit advies volgden we op